16jan2013

Land en tuinbouwbedrijven zijn duurzaam

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Nederlandse land en tuinbouwbedrijven produceren tegenwoordig meer stroom dan dat ze zelf verbruiken. De land en tuinbouwbedrijven hebben een groot aandeel van 44 procent in de duurzame energie in ons land. De uitstoot van CO2 is in vergelijking met 1990 met bijna 17 procent gedaald.