7jan2013

Albron is nu op trede 3 van de CO2-Prestatieladder

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Ook Albron is opgestapt op de CO2-Prestatieladder. Zij heeft op advies van het bureau DHV certificering verkregen voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Het bijzondere is dat Albron het eerste bedrijf in de foodsector is die de CO2-Prestatieladder heeft ingevoerd. Zoals wij al op onze site melden is het een systeem dat oorspronkelijk door Prorail is ontwikkeld, maar dat nu al heel veel gevraagd wordt. Het moet uiteindelijk de standaard worden voor duurzaam ondernemen.

Het persbericht is te lezen op de site van DHV