13mei2017

Bedrijven kunnen veertig procent besparen op energiekosten

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten als zij hun vraag aanpassen aan het aanbod van energie.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van TNO, in samenwerking met een aantal bedrijven uit de energiesector.

Voor de studie werd onderzocht hoe het energieverbruik kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ook werd gekeken naar welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers, met extra aandacht voor nieuwe verdienmodellen.

Duurzaam opgewekte elektriciteit is “beperkt voorspelbaar”, merkt TNO op. Om op grote schaal gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen zou het aanbod optimaal moeten worden benut. “Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait.”Het onderzoek toont volgens TNO aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod.

Sturing

“Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.”

Ook kan deze aanpak volgens TNO wind- en zonfluctuaties opvangen en het aandeel duurzame energie in de “energiemix” vergroten.

“Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een veranderde netwerkbelasting.”

Daarnaast kan volgens TNO bundeling van flexibele energieverbruikers plaatsvinden of kunnen nieuwe markten gevormd worden die middelgrote energieverbruikers kunnen helpen bij verdere flexibilisering van in- en verkoop.

Door: NUzakelijk