15jan2013

Bedrijven verplicht op de CO2-Prestatieladder?

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Vandaag is onze laatste dag op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Ook vandaag is het een drukke dag met veel belangstelling voor onze stand over de CO2-Prestatieladder.

In onze gesprekken blijkt dat naast het feit ondernemers de CO2-ladder nog niet kennen, zoals wij gisteren berichtten, bedrijven toch ook een verplichting voelen om toch deel te gaan nemen, zodra ze ervan horen.

Alle grote aannemers- en bouwbedrijven zijn inmiddels op het hoogste niveau aanbeland en moeten nu ook hun leveranciers gaan bevragen. Zo worden nu ook de toeleveranciers verplicht om op de stappen op de CO2-Prestatieladder en ook de kleinere bouwbedrijven. Gemeenten zijn nog niet begonnen met de CO2-Prestatieladder, maar gaan dit waarschijnlijk wel op korte termijn doen. Ook krijgen bedrijven soms een opdracht niet, omdat ze nog niet aan de CO2-Prestatieladder zijn begonnen.

Een andere oorzaak van de “verplichting” is dat bij inschrijving op een aanbesteding de laagste trede leidend is. De volgende casus kan zich dan voordoen:
Bedrijf Aa bv heeft niveau 5 behaald en wil inschrijven met Bb bv, die op niveau 1 van de ladder staat. Dan wordt de inschrijving gewaardeerd als als niveau 1. Dit heeft tot gevolg dat de korting voor niveau 5 niet geldt. Met als gevolg een verminderde kans op het verkrijgen van het werk.

Kortom, de CO2-Prestatieladder is niet verplicht, echter doordat het doel is, dat alle bedrijven gaan deelnemen, zal het bedrijf dat niet deelneemt, achterblijven en opdrachten mislopen.