CO2-prestatieladder.info is een initiatief van


Kader, bureau voor kwaliteitszorg logoDirect besparen?
Neem contact op met Kader

030 - 243 64 64

Neem contact op


You are currently browsing the archives for the CO2-Prestatieladder category.

Ervaring van Leonie Westrik:

"... wij hebben in record tempo de CO2-Prestatieladder ingevoerd, dankzij de inzet en deskundigheid van Robert. Met zijn hulp hebben wij het CO2-Bewust certificaat gehaald...."

Ervaring van Gerrit Braaksma:

"... als baggerbedrijf verbruiken wij veel diesel. Robert heeft een gedetailleerde analyse gemaakt, waardoor wij een veel beter inzicht hebben in ons verbruik. Hierdoor kunnen wij gericht besparen op diesel, en CO2-uitstoot verminderen..."

Blog van ‘CO2-Prestatieladder’

17jan2013

Een certificatie van de CO2-prestatieladder is mogelijk op 5 verschillende prestatieniveaus van de aantoonbare duurzame ontwikkelingen. Een bedrijf of organisatie kan zelf bepalen op welk niveau ze gecertificeerd willen worden.

Wat kunt u met de CO2-prestatieladder certificaat?

Een CO2-prestatieladder certificaat toont aan dat u serieus werk maakt van de CO2-reductie. Wanneer u een certificaat heeft gekregen dan krijgt u ook een vermelding op de website van de Mvo prestatieladder. Dit maakt voor iedereen zichtbaar dat u bezig bent met het reduceren van de CO2 uitstoot.

Het certificeren moet gedaan worden door een onafhankelijk certificatie instelling. Deze bedrijven zitten door het hele land.

We hebben een paar bedrijven die deze kunnen certificeren:

Advies nodig of directe hulp? Mail naar info@co2-prestatieladder.info

 

17jan2013

Sinds de jaren ’90 zijn organisaties al bezig om over te stappen naar Het Nieuwe Werken. Was dit eerst een nieuwe manier van inrichting van het gebouw: flexplekken, open werkruimtes en transparantie, nu is het vooral een complete manier om het bedrijfsproces opnieuw te organiseren.

ICT

Door de razendsnelle ontwikkelingen in de ICT kunnen bedrijven nu gemakkelijk hun werknemers op afstand laten werken. Daarnaast is het type werk in de afgelopen decennia enorm veranderd. Van een maak-industrie zijn we omgeschakeld naar een dienstenindustrie.
Voor heel veel werkzaamheden, zoals een adviesgesprek of administratie, hoeft men niet meer op de zaak te zijn. De documentenstroom is online beschikbaar en ook te verwerken. Administratieprogramma’s hebben online versies en zijn zo ook overal ter wereld te benaderen.

Thinclient

De komst van de energiezuinige Thinclient heeft ervoor gezorgd dat Het Net Nieuwe Werken ook nog eens goedkoper is geworden. De computers, waarop het zware rekenwerk plaatsvindt, worden in een datacentrum/rekencentrum centraal geplaatst. De computer wordt zo gecombineerd met anderen: er is een eigen Windows-omgeving beschikbaar met de vertrouwde Office-programma’s en andere software. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over updates, virussen etc. Alles wordt op afstand beheerd. U kunt ook gewoon uw werk laten staan en eventueel thuis of elders verder werken.

Cloud

Het bovenstaande werken met de Thinclient is dus het werken in de Cloud. Dit betekent zoiets als “werken op iedere plek ter wereld, zonder dat je precies weet waar”. De kracht van duizenden computers wordt zo gecombineerd.

Duurzaam

Het Nieuwe Werken zorgt voor een aantoonbare CO2-reductie. Daarom besteden we ook aandacht aan dit fenomeen op de CO2-Prestatieladder. U heeft minder computers nodig voor uw organisatie en u kunt uw werknemers flexibel laten werken. Aan Het Nieuwe Werken kunt u ook een heel nieuw bedrijfsproces verbinden: uw werknemers kunnen thuiswerken of op verschillende locaties door het land.

Kostenbesparing

Een ander voordeel van Het Nieuwe Werken is de kostenbesparing: u heeft geen dure softwarelicenties meer. Alles wordt groot ingekocht, waardoor u profiteert van de lagere kosten. Dit is vaak zo’n 30% en elke organisatie kan ermee beginnen: van één tot honderden gebruikers.

Toekomst van Het Nieuwe Werken

Door de ontwikkelingen in de ICT en ook de mobiliteit van mensen zal het werken steeds minder op een vaste plek plaatsvinden. De nieuwe generatie logt bij wijze van spreken nog vrijwel nauwelijks in op een PC, maar gebruikt de smartphone of tablet.
Dit zorgt ervoor dat door over te stappen op Het Nieuwe Werken en te gaan werken in de Cloud u uw organisatie aanpast aan de nieuwe gebruikers en tegelijkertijd een hoop kosten bespaart. Kortom: een win-win situatie!

Voor meer informatie over Het Nieuwe Werken, neem contact op met ImpressiveXS: 0592-820229 of e-mail.

 

 

15jan2013

Vandaag is onze laatste dag op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Ook vandaag is het een drukke dag met veel belangstelling voor onze stand over de CO2-Prestatieladder.

In onze gesprekken blijkt dat naast het feit ondernemers de CO2-ladder nog niet kennen, zoals wij gisteren berichtten, bedrijven toch ook een verplichting voelen om toch deel te gaan nemen, zodra ze ervan horen.

Alle grote aannemers- en bouwbedrijven zijn inmiddels op het hoogste niveau aanbeland en moeten nu ook hun leveranciers gaan bevragen. Zo worden nu ook de toeleveranciers verplicht om op de stappen op de CO2-Prestatieladder en ook de kleinere bouwbedrijven. Gemeenten zijn nog niet begonnen met de CO2-Prestatieladder, maar gaan dit waarschijnlijk wel op korte termijn doen. Ook krijgen bedrijven soms een opdracht niet, omdat ze nog niet aan de CO2-Prestatieladder zijn begonnen.

Een andere oorzaak van de “verplichting” is dat bij inschrijving op een aanbesteding de laagste trede leidend is. De volgende casus kan zich dan voordoen:
Bedrijf Aa bv heeft niveau 5 behaald en wil inschrijven met Bb bv, die op niveau 1 van de ladder staat. Dan wordt de inschrijving gewaardeerd als als niveau 1. Dit heeft tot gevolg dat de korting voor niveau 5 niet geldt. Met als gevolg een verminderde kans op het verkrijgen van het werk.

Kortom, de CO2-Prestatieladder is niet verplicht, echter doordat het doel is, dat alle bedrijven gaan deelnemen, zal het bedrijf dat niet deelneemt, achterblijven en opdrachten mislopen.

15jan2013

Na Essent en Nuon, komt nu ook Eneco met een eigen meter voor inzicht in je energieverbruik.
Met Toon kun je je energieverbruik vergelijken, direct en in een oogopslag.

Het lijkt erop dat Essent de concurrenten wakker heeft geschud. Voor de consument en het bedrijfsleven is er zo meer keuze om energie te besparen.

15jan2013

Colt International uit Cuijk heeft zich als doel gesteld deze uitstoot de komende vijf jaar met 23 procent te verminderen. In oktober 2012 is Colt international gecertificeerd op niveau drie van de CO2-prestatieladder.

Colt heeft al verschillende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot de komende jaren te verminderen en op deze manier haar CO2-footprint te verkleinen. Er worden minder vervuilende auto’s en bussen ingezet, medewerkers krijgen duidelijke voorlichting over duurzaam rijden en ze hebben gekozen voor groene stroom. Ze zijn zelfs een stapje verder gegaan en hebben alle gebouwen voorzien van het nieuwste klimaatsysteem.

Colt gaat hun medewerkers voorlichten over de vooruitgang van de reductie. Op deze manier raken ze betrokken en aangezet om een eigen bijdrage te leveren. Colt gaat niet alleen hun medewerken ermee betrekken maar ook de bedrijven en organisaties waar Colt mee samenwerkt worden ook op de hoogte gehouden van de vooruitgangen.

Het reduceren van haar eigen CO2-uitstoot past bij de visie van Colt. Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en gebruik maken van energiezuinige systemen zijn speerpunten voor de toekomst. Dit sluit precies aan bij de specialismen van Colt: het ontwikkelen van systemen die zorgen voor een prettig binnenklimaat waarin luchtkwaliteit, daglicht en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Het volledige artikel lezen?

 

 

15jan2013

Vanaf 1 juli wijzigen de tarieven van de auto belastingen. Denk dan alleen al aan de bijtellingsregels. De veranderingen hebben gevolgen voor autokopers, bezitters en zakelijke rijders. Op de website Bovag.nl is informatie te vinden over de komende veranderingen. De auto belastingen worden bepaald op basis van de CO2-uitstoot van een auto.

Tot 2016 worden de CO2-grenzen voor de autobelastingen periodiek aangescherpt. Sommige auto’s die nu nog belastingvrij zijn, zijn dat na 1 juli 2012 niet meer. Voor tal van andere modellen zijn de wijzigingen pas vanaf 1 januari 2013 of pas nóg een jaar later van toepassing. Particulieren moeten vanaf 1 januari 2014 MRB betalen voor hun zuinige auto, vanaf 1 augustus a.s. geldt er een BPM-toeslag bij aanschaf van een dieselauto en de korting voor diesels met een motor die voldoet aan de Euro6-norm wordt per 1 januari 2013 gehalveerd. De autobelastingchecker van Bovag geeft wat meer inzicht op de komende veranderingen.

15jan2013

16 Nijmeegse bedrijven en instellingen hebben de afgelopen drie jaar fors bespaard op energie en de uitstoot van broeikasgassen. Samen bespaarden ze veel meer dan de op 13 maart 2008 afgesproken drie procent per jaar tussen 2007 en 2010. Gezamenlijk willen de bedrijven en instellingen in Nijmegen een stad maken die op kop loopt met de vermindering van CO2-uitstoot.

15jan2013

Wat is een CO2-Prestatieladder?

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Wat is het doel van de CO2-prestatieladder?

 • Bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen
 • Met collega’s, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, en overheden zoeken naar reductie mogelijkheden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren en de eigen kennis transparant te delen

Wat zijn de voordelen van een certificering? 

Het voordeel van een CO2-prestatieladder certificering is dat u in aanmerking komt voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissie reductie van toepassing zijn. Een hoge score op de CO2-prestatieladder wordt in het aanbestedingsproces met een concreet voordeel beloond. Hiermee krijgt een bedrijf fictieve korting op de inschrijfprijs van een aanbesteding.

Andere voordelen van de CO2-prestatieladder:

 • Krijg meer opdrachten
 • Lagere energiekosten
 • Materiaalbesparing
 • Marktonderscheiding
 • Innovatiewinst

 Gunning voordeel

Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2 uitstoot wordt beloond met een gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Dit voordeel kan oplopen tot een fictive korting van van 1 t/m 10%. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In deze situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO2 prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.

Er zijn 5 verschillende niveaus met de bijbehorende aspecten:

Er zijn 5 niveaus en 4 aspecten om aan te voldoen.

Niveaus:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Aspecten:

 • Aspect A: = Inzicht
 • Aspect B: = Reductie ambitie van CO2 emissies
 • Aspect C: = Internet en externe Transparantie
 • Aspect D: = Participatie in CO2 initatieven

Aanmelden voor de CO2-prestatie ladder?

Om u aan te melden voor de CO2-prestatieladder verwijzen we u naar de website www.skao.nl