CO2-prestatieladder.info is een initiatief van


Kader, bureau voor kwaliteitszorg logoDirect besparen?
Neem contact op met Kader

030 - 243 64 64

Neem contact op


You are currently browsing the archives for the Overig category.

Ervaring van Leonie Westrik:

"... wij hebben in record tempo de CO2-Prestatieladder ingevoerd, dankzij de inzet en deskundigheid van Robert. Met zijn hulp hebben wij het CO2-Bewust certificaat gehaald...."

Ervaring van Gerrit Braaksma:

"... als baggerbedrijf verbruiken wij veel diesel. Robert heeft een gedetailleerde analyse gemaakt, waardoor wij een veel beter inzicht hebben in ons verbruik. Hierdoor kunnen wij gericht besparen op diesel, en CO2-uitstoot verminderen..."

Blog van ‘Overig’

27jul2017

Wilt u zelf aan de slag met het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland? De CO2-Prestatieladder wordt uitgebreid behandeld in de opleiding Milieucoördinator van Kader. De opleiding Milieucoördinator leert u, hoe u een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt.  Na de opleiding bent u op hoogte van actuele milieuwet- en regelgeving, u kent de inhoud van de ISO 14001 norm en u hebt inzicht in milieuaspecten, afvalstoffen, milieuzorg, MVO en handhaving.
Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn:

  • MVO, waaronder MVO-Prestatieladder en CO2-Prestatieladder
  • Milieu audit
  • Milieuzorg
  • Milieuwet- en regelgeving
  • Afvalstoffen en gevaarlijke stoffen
  • ISO 14001 norm
  • Handhaving
  • Asbest

Hobéon SKO heeft aan de Cursus Milieucoördinator 3 AH/VK studiepunten toegekend.
Wilt u meer weten over de opleiding? Lees meer over de opleiding Milieucoördinator.

7sep2015
Duurzaamheid wordt in de loop van 2015 steeds meer onderdeel van aanbestedingen. Ook de aanbestedingen van waterschappen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer gevraagd. Bij alle projecten boven de 0,5 miljoen wordt de CO2-Prestatieladder standaard een vast onderdeel. Op 8 oktober 2015 zal de Unie van Waterschappen, tijdens de Regiobijeenkomst, uitleggen wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
Lees meer.
Bron: Vereniging van Waterbouwers en www.skao.nl
24jan2014

Nederland en andere EU-lidstaten moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dat is een van de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel in het nieuwe milieu- en klimaatplan voor Europa.

Het dagelijks bestuur van de EU wil bovendien dat over 16 jaar in de hele EU 27 procent van de energie duurzaam is. Dit percentage wordt niet per lidstaat opgelegd. Er komt eveneens geen bindende doelstelling voor energiebesparingen.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over het plan buigen. Vooraf waren er al heel wat kritische geluiden te horen op uitgelekte conceptteksten. Milieuorganisaties vonden de voorstellen niet ver genoeg gaan.

Heel ambitieus
Europees commissaris Connie Hedegaard (Klimaatactie) noemt het plan ‘voor een concurrerende, zekere en koolstofarme EU-economie’ echter heel ambitieus. Volgens haar is de reductie van 40 procent het meest effectieve streefcijfer voor de EU, ‘en het houdt rekening met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld’.

Op dit moment streeft de EU naar een CO2-vermindering met 20 procent in 2020. Die doelstelling lijkt dit jaar al te worden gehaald. Critici vinden dan ook dat de uitstoot in de periode 2020-2030 nog meer kan worden teruggedrongen dan de voorgestelde 40 procent.

 

Bron: Trouw / ANP