16jan2013

China is de grootste uitstoter broeikasgassen

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Er werden vrijwillige afspraken gemaakt met andere landen. Verschillende landen hebben overleg gehad om het broeikasgas CO2 te beperken. China, India en de VS zijn de grootste CO2-uitstoters ter wereld. Het doel is om de CO2-uitstoot tot 2050 met ruim 80 procent daalt.