6mei2013

CO2-Prestatieladder bestaat 2 jaar!

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.
De eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder bestaat twee jaar. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft ruimte gecreëerd om de CO2-Prestatieladder breed in te zetten in de Nederlandse markt. Met inmiddels meer dan 300 gecertificeerde bedrijven is de ladder een belangrijk instrument geworden voor het reduceren van CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek ingenomen op de maatschappelijke en economische agenda. De ladder heeft bewezen dat het meetbaar, praktisch en toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. En niet onbelangrijk: het is een efficiënt instrument om CO2 en kosten te reduceren. Het bedrijfsleven toont innovatiekracht om CO2-prestaties te verbeteren, mede met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het instrument geeft het initiatief aan het bedrijfsleven om door eigen innoverend vermogen werkelijke duurzaamheid te realiseren.