CO2 Prestatieladder

Wat is een CO2-Prestatieladder?

Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Wat is het doel van de CO2-prestatieladder?

 • Bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen
 • Met collega’s, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, en overheden zoeken naar reductie mogelijkheden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren en de eigen kennis transparant te delen

Wat zijn de voordelen van een certificering? 

Het voordeel van een CO2-prestatieladder certificering is dat u in aanmerking komt voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissie reductie van toepassing zijn. Een hoge score op de CO2-prestatieladder wordt in het aanbestedingsproces met een concreet voordeel beloond. Hiermee krijgt een bedrijf fictieve korting op de inschrijfprijs van een aanbesteding.

Andere voordelen van de CO2-prestatieladder

 • Krijg meer opdrachten
 • Lagere energiekosten
 • Materiaalbesparing
 • Marktonderscheiding
 • Innovatiewinst

Gunning voordeel

Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2 uitstoot wordt beloond met een gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Dit voordeel kan oplopen tot een fictive korting van van 1 t/m 10%. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In deze situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO2 prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.

Er zijn 5 verschillende niveaus met de bijbehorende aspecten:

Er zijn 5 niveaus en 4 aspecten om aan te voldoen.

Niveaus:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Aspecten:

 • Aspect A: = Inzicht
 • Aspect B: = Reductie ambitie van CO2 emissies
 • Aspect C: = Internet en externe Transparantie
 • Aspect D: = Participatie in CO2 initatieven

Aanmelden voor de CO2-prestatie ladder?

Om u aan te melden voor de CO2-prestatieladder verwijzen we u naar de website www.skao.nl

CO2 handboek downloaden 

Er is een handboek over de CO2-prestatieladder te downloaden. Om het handboek te downloaden klik hier

Vraag onze brochure aan voor uitgebreide informatie.

Brochure aanvragen