15jan2013

Colt International is gecertificeerd op niveau drie van de CO2-prestatieladder.

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Colt International uit Cuijk heeft zich als doel gesteld deze uitstoot de komende vijf jaar met 23 procent te verminderen. In oktober 2012 is Colt international gecertificeerd op niveau drie van de CO2-prestatieladder.

Colt heeft al verschillende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot de komende jaren te verminderen en op deze manier haar CO2-footprint te verkleinen. Er worden minder vervuilende auto’s en bussen ingezet, medewerkers krijgen duidelijke voorlichting over duurzaam rijden en ze hebben gekozen voor groene stroom. Ze zijn zelfs een stapje verder gegaan en hebben alle gebouwen voorzien van het nieuwste klimaatsysteem.

Colt gaat hun medewerkers voorlichten over de vooruitgang van de reductie. Op deze manier raken ze betrokken en aangezet om een eigen bijdrage te leveren. Colt gaat niet alleen hun medewerken ermee betrekken maar ook de bedrijven en organisaties waar Colt mee samenwerkt worden ook op de hoogte gehouden van de vooruitgangen.

Het reduceren van haar eigen CO2-uitstoot past bij de visie van Colt. Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en gebruik maken van energiezuinige systemen zijn speerpunten voor de toekomst. Dit sluit precies aan bij de specialismen van Colt: het ontwikkelen van systemen die zorgen voor een prettig binnenklimaat waarin luchtkwaliteit, daglicht en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Het volledige artikel lezen?