Communicatieplan

Wat is een CO2 Communicatieplan?

Een Co2 communicatieplan beschrijft de communicatieactiviteiten van een bedrijf of organisatie. Het is van belang om de eigen kennis transparant te delen.

Welke communicatie middelen zijn er?

Er zijn 2 verschillende communicatie middelen voor een bedrijf of organisatie. Voor een CO2 communicatie plan is de interne en externe communicatie belangrijk.

Wat is het doel van Interne en externe communicatie? 

Hieronder geven we meer informatie over het doel van de interne en externe communicatie.

Interne communicatie

Het doel van interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten op het gebied van CO2-reductie. Door de interne communicatie worden de medewerkers aangespoord om een actieve bijdrage te leveren om CO2 te reduceren. Met de interne communicatie is het dus van belang dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van huidige ontwikkelingen. De medewerkers moeten zich ervan bewust zijn wat hun verantwoordelijkheid en mogelijke bijdrage is om de CO2-uitstoot te verlagen. Het verlagen van de CO2 is mede afhankelijk van uw werknemers dus de interne communicatie is erg belangrijk.

Het doel van de interne communicatie:

  • Medewerkers voorlichten over het beleid en richtlijnen om de CO2 uitstoot te verlagen
  • Stand van zaken mededelen over het beleid, maatregelen, doelen en resultaten
  • Medewerkers actief betrekken om de vastgestelde doelstelling te bereiken
  • De eigen kennis transparant delen met anderen

Bedrijven communiceren intern nog te veel op papier. Om kosten en papier te besparen is het verstandig om over te stappen naar een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief is een digitale brief om eenvoudig en goedkoop te communiceren. Het voordeel van een nieuwsbrief is dat u uw medewerkers op de hoogte kan houden over de laatste ontwikkelingen. Er zijn bedrijven die om de maand een personeelsblad per post versturen en veel van deze bedrijven kiezen er nu voor om het het personeelsblad digitaal via een nieuwsbrief systeem te versturen.

Externe communicatie:

Het doel van externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van duurzaam ondernemen. De externe communicatie is ook belangrijk om het bewustzijn en betrokkenheid van externe relaties te vergroten, zodat deze ook een actieve bedrage kunnen leveren aan CO2-reductie.

Het doel van de externe communicatie:

  • Uitdragen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van duurzaam ondernemen
  • Andere bedrijven bewust maken om ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan CO2 reductie
  • De eigen kennis transparant delen met anderen