24jan2014

EU wil uitstoot met 40 procent terugdringen

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Nederland en andere EU-lidstaten moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dat is een van de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel in het nieuwe milieu- en klimaatplan voor Europa.

Het dagelijks bestuur van de EU wil bovendien dat over 16 jaar in de hele EU 27 procent van de energie duurzaam is. Dit percentage wordt niet per lidstaat opgelegd. Er komt eveneens geen bindende doelstelling voor energiebesparingen.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over het plan buigen. Vooraf waren er al heel wat kritische geluiden te horen op uitgelekte conceptteksten. Milieuorganisaties vonden de voorstellen niet ver genoeg gaan.

Heel ambitieus
Europees commissaris Connie Hedegaard (Klimaatactie) noemt het plan ‘voor een concurrerende, zekere en koolstofarme EU-economie’ echter heel ambitieus. Volgens haar is de reductie van 40 procent het meest effectieve streefcijfer voor de EU, ‘en het houdt rekening met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld’.

Op dit moment streeft de EU naar een CO2-vermindering met 20 procent in 2020. Die doelstelling lijkt dit jaar al te worden gehaald. Critici vinden dan ook dat de uitstoot in de periode 2020-2030 nog meer kan worden teruggedrongen dan de voorgestelde 40 procent.

 

Bron: Trouw / ANP