25apr2014

Handboek versie 2.2 is gepubliceerd

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

24/04/2014 In het recent verschenen Handboek 2.2 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigingen voor gecertificeerde bedrijven is het regelement rond de verplichte internetpublicatie.

Externe communicatie en kennisdeling is een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-Prestatieladder. Daarom was het vanaf niveau 3 in alle eerdere versies van de ladder al verplicht documenten te publiceren op de website van het bedrijf. De verplichte internetpublicatie zal nu deels ook op de website van de SKAO gaan plaatsvinden. Kern van het nieuwe Reglement 6.8 (pagina 45 van het Handboek) is dat bedrijven meer vrijheid krijgen in de wijze van publicatie van informatie op hun eigen website en dat daarnaast de ketenanalyses en initiatieven, op de website van SKAO komen. Dit maakt de kennisdeling en doorzoekbaarheid voor andere partijen eenvoudiger.

Veel bedrijven hebben al hun gegevens op de website van de SKAO gepubliceerd, maar nog niet allemaal. Wellicht is ook niet alle informatie meer actueel. Bedrijven kunnen hun gegevens invoeren door middel van een inlogcode en wachtwoord. Als u nog geen inloggegevens heeft ontvangen kunt u deze opvragen via info@skao.nl

Bron: skao.nl