28nov2011

HVL is op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Het technische bedrijf HVL is sinds kort geklommen op de CO2-Prestatieladder. HVL heeft hiervoor een uitgebreid reductieprogramma samengesteld, aldus een persbericht. Zo wil zij 20% CO2-reductie bereiken in 2015.

Een van de belangrijke oorzaken van de CO2-reductie is volgens HVL het Intuïtieve Gebouw. Door koppelingen wordt er niet of nauwelijks energie gebruikt in ruimten waar zich geen personen bevinden. Veel centra maken hiervan gebruik. Ook door dynamisch werkplek advies wordt reductie bereikt.