11feb2014

Nieuwe partijen ondertekenen bestaande Green Deal Duurzaam GWW

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.
Bron: skao.nl
10/02/2014 Vandaag tekenen acht nieuwe partijen de al bestaande Green Deal Duurzaam GWW. De Provincie Zuid Holland is gastheer voor het feestelijke moment. Deze Green Deal werd op 10 juni jongstleden al door 21 partijen ondertekend. Hiermee tekenen partijen voor onder meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget.
Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld.

Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

Met deze tweede ronde zijn nu negen provincies aangesloten, een unicum; nog nooit tekenden zoveel provincies eenzelfde Green Deal.