Consultancy

Wat is de CO2-prestatieladder?

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren het eigen energiegebruik en CO2 -emissie te kennen en te verminderen. De aantoonbare inspanning om CO2-uitstoot te reduceren kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Verder kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden door een lagere energierekening. Zo is gemiddeld een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar.

Wij kunnen u helpen met onze volgende diensten:

Communicatie pakket € 195

Pakket dat u helpt om transparant te communiceren over uw CO2-footprint en uw CO2-reductie ambities, conform de regels van de CO2 Prestatieladder. Eén van onze specialisten verzorgt voor u:

 • Jaarabonnement op Inwise digitale marketing, om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen
 • Ontwerp van een standaard nieuwsbrief voor u met uw logo en gegevens
 • Gebruiksklaar maken van uw nieuwsbrief naar maximaal 500 e-mail adressen
 • Technische begeleiding bij het versturen van de eerste externe nieuwsbrief
 • Technische support: eerstelijns e-mailondersteuning tijdens kantooruren
 • Rapportage over uw nieuwsbrieven
 • Onbeperkt aantal Facebook-berichten

Opstappakket € 800

Pakket om een begin te maken met de invoering van de CO2 Prestatieladder in uw bedrijf, voor 1 vestiging. Eén van onze specialisten bepaalt de carbon footprint van uw bedrijf en legt deze vast conform de regels van de CO2 Prestatieladder. U kunt later de overige onderdelen van de CO2 Prestatieladder invoeren.

 • Kennismakingsgesprek en algemene toelichting over de systematiek van de CO2 Prestatieladder
 • Een Powerpoint presentatie over de CO2 Prestatieladder
 • Het CO2-emissie inventarisatie plan
 • Jaarabonnement op Inwise digitale marketing, om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen
 • Ontwerp van een standaard nieuwsbrief voor u met uw logo en gegevens
 • Gebruiksklaar maken van uw nieuwsbrief naar maximaal 500 e-mail adressen
 • Technische begeleiding bij het versturen van de eerste externe nieuwsbrief
 • Technische support: eerstelijns e-mailondersteuning tijdens kantooruren
 • Rapportage over uw nieuwsbrieven
 • Onbeperkt aantal Facebook-berichten

Vindbaarheidsanalyse Google en aanpak (vereist volgens blz. .handboek)
Online advies van een expert (bijv. via Skype/Email) bij eerste opzet
Online advies van een expert (bijv. via Skype/Email) bij definitieve opzet

MKB pakket  € 2.000

Compleet pakket voor invoering van de CO2 Prestatieladder in uw bedrijf, voor 1 vestiging en tot 10 FTE, met certificeringsgarantie. Eén van onze specialisten verzorgt voor u:

 • Kennismakingsgesprek en algemene toelichting over de systematiek van de CO2 Prestatieladder
 • Een Powerpoint presentatie over de CO2 Prestatieladder
 • Het Energiemanagement plan
 • Het CO2-emissie inventarisatie plan
 • Het CO2-reductieplan
 • Het Communicatieplan
 • Het Participatieplan
 • Jaarabonnement op Inwise digitale marketing, om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen
 • Ontwerp van een standaard nieuwsbrief voor u met uw logo en gegevens
 • Gebruiksklaar maken van uw nieuwsbrief naar maximaal 500 e-mail adressen
 • Technische begeleiding bij het versturen van de eerste externe nieuwsbrief
 • Technische support: eerstelijns e-mailondersteuning tijdens kantooruren
 • Rapportage over uw nieuwsbrieven
 • Onbeperkt aantal Facebook-berichten

MKB-Plus pakket € 3.500

Compleet pakket voor invoering van de CO2 Prestatieladder in uw bedrijf, voor 1 vestiging en vanaf 11 FTE, met certificeringsgarantie. Eén van onze specialisten verzorgt voor u:

 • Kennismakingsgesprek en algemene toelichting over de systematiek van de CO2 Prestatieladder
 • Een Powerpoint presentatie over de CO2 Prestatieladder
 • Het Energiemanagement plan
 • Het CO2-emissie inventarisatie plan
 • Het CO2-reductieplan
 • Het Communicatieplan
 • Het Participatieplan
 • Jaarabonnement op Inwise digitale marketing, om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen
 • Ontwerp van een standaard nieuwsbrief voor u met uw logo en gegevens
 • Gebruiksklaar maken van uw nieuwsbrief naar maximaal 500 e-mail adressen
 • Technische begeleiding bij het versturen van de eerste externe nieuwsbrief
 • Technische support: eerstelijns e-mailondersteuning tijdens kantooruren
 • Rapportage over uw nieuwsbrieven
 • Onbeperkt aantal Facebook-berichten