Extern publiceren

Vanaf niveau 3 is het extern publiceren een vereiste om hoger op de CO2-prestatieladder te komen. Er moet een extra pagina op de website komen met de naam CO2-prestatieladder. Op deze pagina kan alles extern gepubliceerd worden.

Voorwaarden voor de website:

1.Uw website moet bereikbaar zijn zoals deze vermeld staat op het certificaat en vervolgens via de zoekterm ”CO2prestatieladder’’

2. Hieronder een overzicht wat op de website gepubliceerd moet worden:

  • Het publiceren van de Footprint
  • Het publiceren van het Reductieplan
  • Het publiceren van het Communicatieplan

Deze informatie moet op de website beschikbaar blijven tot het einde van de looptijd van uw certificaat.

3. Maximaal 1 website met verwijzingen naar andere weblinks.

4. Uw bedrijf rapporteert minimaal 1x per half jaar de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop gunningvoordeel verkregen is. Deze informatie moet intern en extern gecommuniceerd worden.

Ook moet uw bedrijf minimaal 2 keer per jaar de emissie inventaris scope 1, 2 en 3 gerelateerde CO2-emissies rapporteren. Ook moet hier de vooruitgang van de reductiedoelstellingen voor het bedrijf en projecten in komen te staan.

5. De informatie opslagstructuur volgt de nummering van de eisen uit de audit checklijsten.

6. Volledige kopieën van uitgereikte certificaten moet op de website komen.

7.  Mocht er in de vorige 6 punten wat veranderen dan moet deze ook zo snel mogelijk op de website aangepast worden.

Wij publiceren uw Footprint, Communicatieplan en Reductieplan op uw website.

Voor slechts eenmalig € 35 publiceren we uw Footprint, Communicatieplan en Reductieplan op uw website.