27jul2017

Opleiding Milieucoördinator en de CO2-Prestatieladder

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Wilt u zelf aan de slag met het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland? De CO2-Prestatieladder wordt uitgebreid behandeld in de opleiding Milieucoördinator van Kader. De opleiding Milieucoördinator leert u, hoe u een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt.  Na de opleiding bent u op hoogte van actuele milieuwet- en regelgeving, u kent de inhoud van de ISO 14001 norm en u hebt inzicht in milieuaspecten, afvalstoffen, milieuzorg, MVO en handhaving.
Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn:

  • MVO, waaronder MVO-Prestatieladder en CO2-Prestatieladder
  • Milieu audit
  • Milieuzorg
  • Milieuwet- en regelgeving
  • Afvalstoffen en gevaarlijke stoffen
  • ISO 14001 norm
  • Handhaving
  • Asbest

Hobéon SKO heeft aan de Cursus Milieucoördinator 3 AH/VK studiepunten toegekend.
Wilt u meer weten over de opleiding? Lees meer over de opleiding Milieucoördinator.