27jul2017

Publicatie harmonisatiebesluiten

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft op 09-06-2017 nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd.

De volgende besluiten zijn gepubliceerd:

  • Geldigheid Ketenanalyses
  • Verklaring dialoogpartner
  • Biofuel programma KLM
  • Geldigheid certificaat bij beoordeling binnen drie maanden
  • Emissies elektrische voertuigen scope 2

U kunt de harmonisatiebesluiten hier downloaden

Bron: skao.nl