Posts Tagged ‘co2 nieuws’

13mei2017

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten als zij hun vraag aanpassen aan het aanbod van energie.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van TNO, in samenwerking met een aantal bedrijven uit de energiesector.

Voor de studie werd onderzocht hoe het energieverbruik kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ook werd gekeken naar welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers, met extra aandacht voor nieuwe verdienmodellen.

Duurzaam opgewekte elektriciteit is “beperkt voorspelbaar”, merkt TNO op. Om op grote schaal gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen zou het aanbod optimaal moeten worden benut. “Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait.”Het onderzoek toont volgens TNO aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod.

Sturing

“Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.”

Ook kan deze aanpak volgens TNO wind- en zonfluctuaties opvangen en het aandeel duurzame energie in de “energiemix” vergroten.

“Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een veranderde netwerkbelasting.”

Daarnaast kan volgens TNO bundeling van flexibele energieverbruikers plaatsvinden of kunnen nieuwe markten gevormd worden die middelgrote energieverbruikers kunnen helpen bij verdere flexibilisering van in- en verkoop.

Door: NUzakelijk

 

7sep2015
Duurzaamheid wordt in de loop van 2015 steeds meer onderdeel van aanbestedingen. Ook de aanbestedingen van waterschappen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer gevraagd. Bij alle projecten boven de 0,5 miljoen wordt de CO2-Prestatieladder standaard een vast onderdeel. Op 8 oktober 2015 zal de Unie van Waterschappen, tijdens de Regiobijeenkomst, uitleggen wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
Lees meer.
Bron: Vereniging van Waterbouwers en www.skao.nl
7sep2015

Het nieuwe handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is juni 2015 verschenen.

Steeds meer bedrijven raken gecertificeerd en het aantal opdrachtgevers dat CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen inzet, blijft groeien.

Met dit nieuwe handboek kunt u hogere ambities en resultaten bereiken wat leidt tot meer onderscheidend vermogen. Met dit handboek als handvat reduceert u CO2 en kosten, waarmee u uw concurrentiepostie versterkt. U positioneert uw organisatie als een duurzame ondernemen en toont hiermee innovatiekracht.

Wilt u hulp bij het behalen van een certificaat? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

24jan2014

Nederland en andere EU-lidstaten moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dat is een van de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel in het nieuwe milieu- en klimaatplan voor Europa.

Het dagelijks bestuur van de EU wil bovendien dat over 16 jaar in de hele EU 27 procent van de energie duurzaam is. Dit percentage wordt niet per lidstaat opgelegd. Er komt eveneens geen bindende doelstelling voor energiebesparingen.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over het plan buigen. Vooraf waren er al heel wat kritische geluiden te horen op uitgelekte conceptteksten. Milieuorganisaties vonden de voorstellen niet ver genoeg gaan.

Heel ambitieus
Europees commissaris Connie Hedegaard (Klimaatactie) noemt het plan ‘voor een concurrerende, zekere en koolstofarme EU-economie’ echter heel ambitieus. Volgens haar is de reductie van 40 procent het meest effectieve streefcijfer voor de EU, ‘en het houdt rekening met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld’.

Op dit moment streeft de EU naar een CO2-vermindering met 20 procent in 2020. Die doelstelling lijkt dit jaar al te worden gehaald. Critici vinden dan ook dat de uitstoot in de periode 2020-2030 nog meer kan worden teruggedrongen dan de voorgestelde 40 procent.

 

Bron: Trouw / ANP

6mei2013
De eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder bestaat twee jaar. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft ruimte gecreëerd om de CO2-Prestatieladder breed in te zetten in de Nederlandse markt. Met inmiddels meer dan 300 gecertificeerde bedrijven is de ladder een belangrijk instrument geworden voor het reduceren van CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek ingenomen op de maatschappelijke en economische agenda. De ladder heeft bewezen dat het meetbaar, praktisch en toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. En niet onbelangrijk: het is een efficiënt instrument om CO2 en kosten te reduceren. Het bedrijfsleven toont innovatiekracht om CO2-prestaties te verbeteren, mede met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het instrument geeft het initiatief aan het bedrijfsleven om door eigen innoverend vermogen werkelijke duurzaamheid te realiseren.

17jan2013

Vodafone winkels willen dit jaar gaan beginnen om klanten er op te wijzen of hun gsm die ze aanschaffen ook duurzaam is geproduceerd. Vodafone gaat elke toestel een label geven om klanten te laten zien of het toestel duurzaam is. Op elk label komt een score te staan van 1 tot 5. Als een gsm 5 punten heeft dan wil het zeggen dat het een zeer duurzaam toestel is. Tegenwoordig worden producten zoals telefoons steeds duurzamer omdat ze van suikerbieten en maïs plastic kunnen maken.

 

16jan2013

Nederlandse land en tuinbouwbedrijven produceren tegenwoordig meer stroom dan dat ze zelf verbruiken. De land en tuinbouwbedrijven hebben een groot aandeel van 44 procent in de duurzame energie in ons land. De uitstoot van CO2 is in vergelijking met 1990 met bijna 17 procent gedaald.