Posts Tagged ‘co2-prestatieladder’

7sep2015
Duurzaamheid wordt in de loop van 2015 steeds meer onderdeel van aanbestedingen. Ook de aanbestedingen van waterschappen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer gevraagd. Bij alle projecten boven de 0,5 miljoen wordt de CO2-Prestatieladder standaard een vast onderdeel. Op 8 oktober 2015 zal de Unie van Waterschappen, tijdens de Regiobijeenkomst, uitleggen wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
Lees meer.
Bron: Vereniging van Waterbouwers en www.skao.nl
7sep2015

Het nieuwe handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is juni 2015 verschenen.

Steeds meer bedrijven raken gecertificeerd en het aantal opdrachtgevers dat CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen inzet, blijft groeien.

Met dit nieuwe handboek kunt u hogere ambities en resultaten bereiken wat leidt tot meer onderscheidend vermogen. Met dit handboek als handvat reduceert u CO2 en kosten, waarmee u uw concurrentiepostie versterkt. U positioneert uw organisatie als een duurzame ondernemen en toont hiermee innovatiekracht.

Wilt u hulp bij het behalen van een certificaat? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

6mei2013
De eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder bestaat twee jaar. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft ruimte gecreëerd om de CO2-Prestatieladder breed in te zetten in de Nederlandse markt. Met inmiddels meer dan 300 gecertificeerde bedrijven is de ladder een belangrijk instrument geworden voor het reduceren van CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek ingenomen op de maatschappelijke en economische agenda. De ladder heeft bewezen dat het meetbaar, praktisch en toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. En niet onbelangrijk: het is een efficiënt instrument om CO2 en kosten te reduceren. Het bedrijfsleven toont innovatiekracht om CO2-prestaties te verbeteren, mede met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het instrument geeft het initiatief aan het bedrijfsleven om door eigen innoverend vermogen werkelijke duurzaamheid te realiseren.

17jan2013

De eerste twee dagen op de Infra Relatiedagen in Hardenberg zitten er bijna op. Het is druk. Grote aantallen bezoekers komen in deze periode van vorst naar de gezellige beurs.

In onze gesprekken valt een ding steeds op. Veel ondernemers kennen de CO2-Prestatieladder niet en beseffen zich niet de waarde van dit toch al meer dan twee jaar oude fenomeen.

Prorail en nu ook Rijkswaterstaat organiseren regelmatig aanbestedingen met de kortingen voor de hogere treden van de ladder. Daarnaast zijn alle grote aannemers al opgeklommen tot de hoogste trede en deze zijn nu ook verplicht om hun leveranciers te vragen naar hun carbon footprint en hun plannen.

Door deze top-down benadering een sneeuwbaleffect te krijgen om zo de hele bouw bewust te maken van hun CO2 uitstoot en om serieus werk te maken van CO2 reductie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus ook de CO2 Prestatieladder wordt gestimuleerd door subsidies en zo steeds meer gemeengoed.

Door ook op te stappen op de CO2prestatieladder maakt uw bedrijf serieus werk van MVO en niveau 3 is vrij eenvoudig te bereiken. Een plan van aanpak vindt u hier.

15jan2013

Wat is een CO2-Prestatieladder?

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Wat is het doel van de CO2-prestatieladder?

 • Bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen
 • Met collega’s, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, en overheden zoeken naar reductie mogelijkheden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren en de eigen kennis transparant te delen

Wat zijn de voordelen van een certificering? 

Het voordeel van een CO2-prestatieladder certificering is dat u in aanmerking komt voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissie reductie van toepassing zijn. Een hoge score op de CO2-prestatieladder wordt in het aanbestedingsproces met een concreet voordeel beloond. Hiermee krijgt een bedrijf fictieve korting op de inschrijfprijs van een aanbesteding.

Andere voordelen van de CO2-prestatieladder:

 • Krijg meer opdrachten
 • Lagere energiekosten
 • Materiaalbesparing
 • Marktonderscheiding
 • Innovatiewinst

 Gunning voordeel

Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2 uitstoot wordt beloond met een gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Dit voordeel kan oplopen tot een fictive korting van van 1 t/m 10%. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In deze situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO2 prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.

Er zijn 5 verschillende niveaus met de bijbehorende aspecten:

Er zijn 5 niveaus en 4 aspecten om aan te voldoen.

Niveaus:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Aspecten:

 • Aspect A: = Inzicht
 • Aspect B: = Reductie ambitie van CO2 emissies
 • Aspect C: = Internet en externe Transparantie
 • Aspect D: = Participatie in CO2 initatieven

Aanmelden voor de CO2-prestatie ladder?

Om u aan te melden voor de CO2-prestatieladder verwijzen we u naar de website www.skao.nl

 

 

 

 

13jan2013

Het bedrijf Schindler, dat liften en roltrappen maakt, heeft de hoogste trede bereikt van de CO2-Prestatieladder en is nu dus ook gecertificeerd voor niveau 5. Ook de dochteronderneming Möhringer liften werd gecertificeerd voor niveau 4 en 5.

Eerder dit jaar begon Schindler al op niveau 3, maar toch is dit jaar al gekozen voor het verder klimmen op de ladder. Bij Schindler B.V. werken 400 mensen.

7jan2013

Ook Albron is opgestapt op de CO2-Prestatieladder. Zij heeft op advies van het bureau DHV certificering verkregen voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Het bijzondere is dat Albron het eerste bedrijf in de foodsector is die de CO2-Prestatieladder heeft ingevoerd. Zoals wij al op onze site melden is het een systeem dat oorspronkelijk door Prorail is ontwikkeld, maar dat nu al heel veel gevraagd wordt. Het moet uiteindelijk de standaard worden voor duurzaam ondernemen.

Het persbericht is te lezen op de site van DHV

28nov2011

Het technische bedrijf HVL is sinds kort geklommen op de CO2-Prestatieladder. HVL heeft hiervoor een uitgebreid reductieprogramma samengesteld, aldus een persbericht. Zo wil zij 20% CO2-reductie bereiken in 2015.

Een van de belangrijke oorzaken van de CO2-reductie is volgens HVL het Intuïtieve Gebouw. Door koppelingen wordt er niet of nauwelijks energie gebruikt in ruimten waar zich geen personen bevinden. Veel centra maken hiervan gebruik. Ook door dynamisch werkplek advies wordt reductie bereikt.