Posts Tagged ‘Co2 prestatieladder’

11jul2017

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: ‘Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.’

Duurzame bedrijfsvoering is de toekomst

‘De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf,’ licht Vice-President Pim van Ballekom van de EIB toe. ‘De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.’

Bron: skao.nl

10jul2017
Steeds meer opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is enorm gegroeid. Het wordt door de groei van deelnemers dringen op het hoogste niveau van de ladder. Het wordt steeds belangrijker om u te onderscheiden van de rest. Hoe, vraagt u zich af? Door actuele kennis van het recent gepubliceerde Handboek 3.0 kan Kader uw organisatie begeleiden naar elk gewenst niveau op de CO2-Prestatieladder. Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar certificering.
Wat bij opdrachtgevers wordt gezien is dat de ladder wordt ingezet als gunningscriterium. Hoe hoger het ambitieniveau en dus hoe hoger op de ladder, hoe hoger het gunningsvoordeel. Als een bedrijf zonder ladder certificaat zich inschrijft voor een aanbesteding waarbij het wel wordt ingezet als gunningscriterium, dan verliest het bedrijf ten opzichte van concurrenten. Dat is ook de reden dat al veel bedrijven de ladder hebben beklommen.
Wilt u het niet verliezen van de concurrent op een gunningscriterium? Neem dan gelijk contact met ons op.

Bron: skao.nl

7sep2015
Duurzaamheid wordt in de loop van 2015 steeds meer onderdeel van aanbestedingen. Ook de aanbestedingen van waterschappen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer gevraagd. Bij alle projecten boven de 0,5 miljoen wordt de CO2-Prestatieladder standaard een vast onderdeel. Op 8 oktober 2015 zal de Unie van Waterschappen, tijdens de Regiobijeenkomst, uitleggen wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
Lees meer.
Bron: Vereniging van Waterbouwers en www.skao.nl
7sep2015

Het nieuwe handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is juni 2015 verschenen.

Steeds meer bedrijven raken gecertificeerd en het aantal opdrachtgevers dat CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen inzet, blijft groeien.

Met dit nieuwe handboek kunt u hogere ambities en resultaten bereiken wat leidt tot meer onderscheidend vermogen. Met dit handboek als handvat reduceert u CO2 en kosten, waarmee u uw concurrentiepostie versterkt. U positioneert uw organisatie als een duurzame ondernemen en toont hiermee innovatiekracht.

Wilt u hulp bij het behalen van een certificaat? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

5nov2013

The 3% Solution

De private sector kan miljarden verdienen aan het doorvoeren van duurzaamheidsinitiatieven, zoals CO2-reductie. Dit blijkt uit het rapport ‘The 3% Solution’, opgesteld door adviesbureaus McKinsey, Deloitte en POINT380 in opdracht van het Wereld Natuurfonds en Carbon Disclosure Project (CDP).

Sceptici benadrukken de inefficiëntie van politieke akkoorden waardoor overheden de strijd tegen het klimaat verliezen. Een recente analyse van PwC laat zien dat het realiseren van de 2°C doelstelling* nu al bijna een onmogelijke opgave wordt. De slechte resultaten zijn, zoals de media vaak beweert, niet alleen te wijten aan de starre houding van de VS of China. Ook Nederland is niet in staat gebleken om de de CO2-intensiteit voldoende terug te dringen om de doelstelling te behalen.

Het rapport van de consultingorganisaties stelt dat het wellicht een antwoord heeft op deze kwestie: verschuif meer verantwoordelijkheidszin naar de private sector. Analyses laten zien dat het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen hand in hand gaan met financieel gewin. Sterker nog, bedrijven kunnen flink verdienen aan CO2-reductie.

1,2 gigaton minder uitstoot

De analyse, die zich centreert rondom de VS markt, start met het doel om de Amerikaanse economie terug op de rails te krijgen om onder de 2°C doelstelling te blijven. Om dat te bereiken moeten Amerikaanse bedrijven in 2020 1,2 gigaton minder CO2 uitstoten dan in 2010, wat neerkomt op een jaarlijkse CO2-reductie van 3%. Dit lijkt veel, maar is volgens het rapport gemakkelijk te halen als bedrijven inzetten op onder meer nieuwe technologieën, hernieuwbare energie, en gedragsveranderingen.

Sustainability Targets and Savings

Sustainability Targets and Savings

Megabesparingen

Bovenop het realiseren van de nodige klimaatverbetering, leiden de verschillende initiatieven ook tot grote kostenbesparingen. In aanloop naar 2020, kan de private sector stabiele nettobesparingen tot $190 miljard realiseren. Tussen 2010 en 2020 zal de Net Present Value (NPV) van alle netto besparingen $780 miljard bedragen, aldus de consultants.

 

Investeren

Het rapport adviseert bedrijven om 3% tot 4% van hun uitgaven te besteden aan investeringen in CO2-reductie. “De investeringen in CO2-reductie verdienen zichzelf weer terug” aldus het rapport.

17jan2013

Vodafone winkels willen dit jaar gaan beginnen om klanten er op te wijzen of hun gsm die ze aanschaffen ook duurzaam is geproduceerd. Vodafone gaat elke toestel een label geven om klanten te laten zien of het toestel duurzaam is. Op elk label komt een score te staan van 1 tot 5. Als een gsm 5 punten heeft dan wil het zeggen dat het een zeer duurzaam toestel is. Tegenwoordig worden producten zoals telefoons steeds duurzamer omdat ze van suikerbieten en maïs plastic kunnen maken.

 

16jan2013

Chinese luchtvaartmaatschappijen willen niet de heffing van de Europese Unie op de CO2-uitstoot van vliegtuigen betalen. De Chinese vliegtuigmaatschappijen gaan hun klanten geen extra geld in rekening laten brengen voor de heffing. De Europese Commissie kunnen boetes gaan geven als luchtvaartmaatschappijen de wet niet naleven.

15jan2013

Vandaag is onze laatste dag op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Ook vandaag is het een drukke dag met veel belangstelling voor onze stand over de CO2-Prestatieladder.

In onze gesprekken blijkt dat naast het feit ondernemers de CO2-ladder nog niet kennen, zoals wij gisteren berichtten, bedrijven toch ook een verplichting voelen om toch deel te gaan nemen, zodra ze ervan horen.

Alle grote aannemers- en bouwbedrijven zijn inmiddels op het hoogste niveau aanbeland en moeten nu ook hun leveranciers gaan bevragen. Zo worden nu ook de toeleveranciers verplicht om op de stappen op de CO2-Prestatieladder en ook de kleinere bouwbedrijven. Gemeenten zijn nog niet begonnen met de CO2-Prestatieladder, maar gaan dit waarschijnlijk wel op korte termijn doen. Ook krijgen bedrijven soms een opdracht niet, omdat ze nog niet aan de CO2-Prestatieladder zijn begonnen.

Een andere oorzaak van de “verplichting” is dat bij inschrijving op een aanbesteding de laagste trede leidend is. De volgende casus kan zich dan voordoen:
Bedrijf Aa bv heeft niveau 5 behaald en wil inschrijven met Bb bv, die op niveau 1 van de ladder staat. Dan wordt de inschrijving gewaardeerd als als niveau 1. Dit heeft tot gevolg dat de korting voor niveau 5 niet geldt. Met als gevolg een verminderde kans op het verkrijgen van het werk.

Kortom, de CO2-Prestatieladder is niet verplicht, echter doordat het doel is, dat alle bedrijven gaan deelnemen, zal het bedrijf dat niet deelneemt, achterblijven en opdrachten mislopen.