24jan2012

Toename van koolstofdioxide in de zee

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Er is een toename van het broeikasgas koolstofdioxide in de zee. Volgens wetenschappers kan dit erg slecht zijn voor de hersenen en het zenuwstelsel van vissen. Als de koolstofdioxide verhoging zich nog een paar jaar aanhoud dan kunnen de effecten zo ernstig zijn, dat de vissen moeite hebben om te overleven