15jun2017

Voldoen aan EED energie-auditverplichting met CO2 ladder niveau 3

Posted by Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2 Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.